Voorwerp: pijlpunt
Materiaal: brons
Afmetingen: lengte 55 mm
Datering: bronstijd
Beschrijving:
Vondstnummer: JBZ1-1
Referentie:
Voorwerp: vlakbijl, een z.g. Migdale bijl uit de vroege bronstijd
Materiaal: brons
Afmetingen: lengte 12,4 cm, breedte 7,65 cm en dikte 1,15 cm
Datering: ca. 2000 v.C. Phase IV, een fase voorafgaande aan de Wessex cultuur
Beschrijving:
Vondstnummer: JBZ1-2
Referentie: Schmidt Burgess plate 54-58
Groninger Instituut voor Archeologie
Voorwerp: kokerbijl
Materiaal: brons
Afmetingen: lengte....
Datering: ca 800-700 v.C.
Beschrijving:
Vondstnummer: JBZ1-3
Referentie:Schmidt Burgess 1981 plate 144-150.
Opm. gedeeltelijk bedekt met een ijzeroxide korst