Rijderschelling (6 stuiver) van Nijmegen, 1686             
Materiaal: zilver
Diameter: 27 mm
Vz: Stadswapen met kroon tussen 6 en s en naast de kroon de twee laatste cijfers van het jaartal. MO.NO.ARG.CIV.NOVIOMAGENSIS
Kz: Ridder te paard naar rechts rijdend. CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT en muntmeesterteken = negerhoofd.
Muntplaats: Nijmegen
Vondstnummer: 7-684
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 2, blz 59 (Zonnebloem)
Vuurijzer van Gent, Philips de Goede,  tweede emissie (1489-1490)  De stad was toen in opstand.
Materiaal: zilver
Diameter: 27 mm
Vz: in vierpas de een franse lelie en de  letters OR(?)ND, randschrift: HI??P?X*IN*VITVTO?V?*ET*H?B+
Kz: binnen cirkel leeuw naar links met schild, randschrift: PH?DAI*?RT*DVX*???OMAS+.  In het midden staan de letters GAND, dit  staat voor de stad Gent.
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-713
Referentie: (van Gelder-Hoc 147b) en v/d Chijs blz. 21 afb. 30
Met dank aan Jos Benders

Halve stuiver zonder jaartal van Friesland             
Materiaal: zilver
Diameter: 21 mm
Vz: Provinciewapen met kroon tussen F en B. MO(N)(E).NO(VA).(ARG)OED(IN)(VM).FRI(SI)(AE)
Kz: Kruis met leeuwtje in open hart en met de letters BFBF in de vier segmenten. NISI.DNS.NOBISCVM
Muntplaats: Leeuwarden
Vondstnummer: 7-879
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 2, blz 190 V 129.6 (Zonnebloem)
Halve arendschelling van Nijmegen, 1602             
Materiaal: zilver
Diameter: 28 mm
Vz: stadswapen met kroon. MO.ARG.IMPERI.CIVI.NOVIOMAG
Kz: dubbele adelaar met kroon RVDOL.II.D.G.ELEC.RO.IMP.SEM.AVGVS
Muntplaats: Nijmegen
Vondstnummer: 7-953
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 2, blz 59 V 207.4(Zonnebloem)
Penny van  Edward I, 1272-1307           
Materiaal: zilver
Diameter: 
Vz:  EDWARD . . . . . DNSHYB 
Kz: CIVI TAS LONDON 
Muntplaats: Londen
Vondstnummer: 7-1041
Referentie: 
staterstater Keltische stater   
Materiaal: goud
Diameter: 17,2 mm
Vz:  gestyleerd paard 
Kz: korenaar/ abstract  hoofd van Apollo
Muntplaats:
Vondstnummer: 7-1114
Referentie: van Arsdell 805-9. British Museum cat. 193-211. Spink coins of Eng. 2003 no.29
Volgens Chris Rudd : North East Coast Pellet Ring gold stater.
Volgens Brett Hammond : Early Celtic gold stater of the Corieltauvi tribe, date ca 50 BC.
Klik voor informatie over Constantinus II op de foto
AE3 van Constantinus II als ceasar, A.D. 317-337
Materiaal: brons
Diameter: 
Vz: CONSTANTINVS IVN.NOB.C
Kz: GLORIA EXERCITVS
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1106
Referentie: 
Klik voor informatie over Julianus II op de foto
Siliqua van Julianus II, keizer van AD 360-363
Materiaal: zilver
Diameter: 
Vz: FL CL ...........SPPAVG
Kz: VOTIS  V  MVLTIS X binnen  krans
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1107
Referentie: 
Siliqua van  ?            
Materiaal: zilver
Diameter: 
Vz: 
Kz: 
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1108
Referentie: 
Klik voor informatie over Marcus Aurelius op de foto
Denarius van Marcus Aurelius, keizer van A.D. 161-180         
Materiaal: zilver
Diameter: 17,5 mm
Vz: hoofd van Marcus Aurelius naar rechts
Kz: PRIMI DECENNALES COS III
Muntplaats: Rome
Vondstnummer: 7-1116
Referentie: 
Sint Jans goud gulden uit Gelderland geslagen onder Arnold (Arnoud) van Egmond,
1423 - 1473 
Materiaal: goud
Diameter: ca 23,5 mm
Vz: S.Ioh.ANNES + RABTISTT
Kz: DVX ARNOLD GEL IVL......
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1117
Referentie:  v/d Chijs blz.47 nr.3
Opmerking: Arnoud van Egmond werd in 1423 hertog van Gelder en graaf van Zutphen.
Hij verkocht zijn rechten op Gelder en Zutphen nadat Karel de Stoute van Bourgondie zijn zoon
Adolf had onterfd in 1472.
Karel de Stoute betaalde hiervoor 92.000 Goud guldens, dus misschien wel dezelfde guldens
als deze munt.!!